Superman

1981

Andy Warhol

Andy Warhol (1928-1987) could easily be a synonym for pop art. Andy Warhol kept his finger at society’s pulse and he chose to depict the most banal and recognizable everyday objects. Of course he used celebrities such as Marilyn Monroe and Elizabeth Taylor, but Brillo soap pads and Campbell soup cans are something from American households. Superman is a movie and comics character, who was created already in 1933 by a writer Jerry Siegel and artist Joe Shuster. Warhols “Superman” (1981) is part of the Myths portfolio and the artist was both in awe and critical of superheroes.

Andy Warhol (1928-1987) nimi võiks hõlpsasti olla popkunsti sünonüüm. Andy Warhol hoidis kätt ühiskonna pulsil ning ta valis kunstis kujutamiseks kõige igapäevasemad ning äratuntavamad objektid. Muidugi kasutas ta oma loomingus kuulsusi nagu Marilyn Monroe ja Elizabeth Taylor, kuid Brillo nõudepesuvahendiga terassvammid ja Campbelli supipurgid on midagi, mis on tuttavad ameeriklaste majapidamistest. Superman on filmi- ja koomiksitegelane, kes loodi juba 1933. aastal kirjanik Jerry Siegel ja kunstnik Joe Shusteri poolt. Warholi “Superman” (1981) on osa Müütide portfooliost ning kunstnik oli nii vaimustuses kui ka kriitiline superkangelaste suhtes.