Breakfast at Tiffany’s

2006

Thomas Dellert (b 1953) is a Swedish artist, who has a direct visual language and he uses irony and humor to depict 20th century history in his art. Audrey Hepburn (1929-1993) was a British actress and style icon, who starred in the legendary movie “Breakfast at Tiffany’s” in 1961. Dellert has created a witty version, where breakfast is fast food, but instead of hamburger and fries there are pearls and diamonds. Tiffany & Co. is a company that was established in 1837 and it has become the leading luxury jewellery brand in the world. In the bottom right corner of the artwork there’s a reference to Banksy’s artwork “Napalm” from 2004, where one can see Mickey Mouse, Vietnam war refugee and McDonalds mascot. Banksy has always been very political and critical and this artwork shows a harsh reality of colonialism and capitalism linked to military-industrial warfare.

Thomas Dellert (s 1953) on Rootsi kunstnik, kelle visuaalne keel on väga otsekohene ning ta kasutab irooniat ja huumorit, et oma kunstis 20. sajandi ajalugu kujutada. Audrey Hepburn (1929-1993) oli Briti näitleja ja stiiliikoon, kes astus üles legendaarses 1961. aasta filmis “Breakfast at Tiffany’s”. Dellert on loonud vaimuka versiooni, kus hommikusöögiks on kiirtoit, kuid hamburgeri ja friikartulite asemel on pärlid ja teemandid. Tiffany & Co. on firma, mis asutati 1837. aastal ning sellest on saanud juhtivaim luksusehete ettevõte. Dellerti teose alumises paremas nurgas on näha ka viidet Banksy 2004. aasta teosele “Napalm”, kus käsikäes astuvad Miki Hiir, Vietnami sõjapõgenik ja McDonaldsi maskott. Banksy on alati olnud väga poliitiline ja kriitiline ning antud teos näitab karmi kolonialismiga kaasnevat reaalsust ning ühtlasi kapitalismi seoseid militaar-industriaalse sõjapidamisega.