El lago del deseo

2018

Okuda San Miguel

Okuda San Miguel (b 1980) is a Spanish painter and sculptor. He has a BA in Fine Arts from Madrid Complutense University. His artworks can be described as colourful, geometric and full of positivity. His creations can be seen as murals in cities all over the world, he has also covered entire houses with his signature style. The artist has had many solo exhibitions, for example in Italy, Mexico, America and China. One remarkable work by Okuda is Kaos Temple from 2015, it is an abandoned church in northern Spain, where he covered the full indoor with murals. Also, the former church was turned into a skate hall. Okuda compares his creation to creating his personal Sistine chapel. “El lago del deseo” in the PoCo museum is an interpretation of Hieronymus Bosch painting “Garden of Earthly Delights” (c 1480-1505).

Okuda San Miguel (s 1980) on Hispaania maalikunstnik ja skulptor. Ta on lõpetanud Madridi Complutense ülikooli kaunite kunstide osakonna bakalaureusekraadiga. Tema loomingut iseloomustavad erksad värvid, geomeetrilisus ja positiivsus. Kunstniku loomingut on võimalik näha muralitena linnaruumides üle terve maailma ning ta on katnud terveid hooneid oma signatuurstiiliga. Tal on toimunud mitmeid isikunäitusi, näiteks Itaalias, Mehhikkos, Ameerikas ja Hiinas. Üks silmapaistev Okuda teos on Kaose tempel, tegemist on hüljatud kirikuga Põhja-Hispaanias, mille Okuda 2015. aastal seest üleni seinamaalidega kattis. Ühtlasi muudeti endine kirik rulahalliks. Okuda ise võrdleb tehtut justkui isikliku Sixtuse kabeli loomisega. PoCo muuseumis olev “El lago del deseo” on Hieronymus Boschi maali “Garden of Earthly Delights” (c 1480-1505) interpretatsioon.