Estonian Love

2006

Robert Indiana

Robert Indiana (1928-2018) was an American artist, sculptor and printmaker. Indiana is a pseudonym taken by the artist’s home state. His talent was noticed at an early age and he studied at different art academies for example Art Institute of Chicago. In the mid 1950s he moved to New York and lived in the artists commune along with Ellsworth Kelly, Agnes Martin and others. His most famous artworks are probably paintings and sculptures depicting the word love in bold capital letters and bright colours. The Love artworks with a tilted letter o have become the symbols of pop art, but the artist didn’t become as famous as Andy Warhol. Love has a background in the message “God is Love” that Indiana saw attending the church. The other influence was Ellsworth Kelly (1923-2015) with his minimalist paintings, namely “Red Blue Green” (1963). In 1965 MoMA ordered Christmas cards from Indiana and the motif really took off. “Estonian Love” is a rug and it is an exclusive edition for galerie-f.

Robert Indiana (1928-2018) oli Ameerika kunstnik, skulptor ja graafik. Indiana on kunstniku võetud pseudonüüm tema koduosariigi järgi. Tema kunstiannet märgati lapsepõlves ning ta õppis mitmetes kunstikoolides nagu näiteks Art Institute of Chicago.1950. aastate keskel kolis ta New Yorki ja asus elama kunstnike kommuuni kaaslasteks Ellsworth Kelly, Agnes Martin ja teised. Tema kõige tuntumad kunstiteosed on ilmselt maalid ja skulptuurid, mis kujutavad suurte paksude tähtedega ja erksate värvidega sõna love. Viltuse o-tähega Love kunstiteosed on saanud popkunsti sümboliteks, kuid paraku ei olnud kunstnik sama kuulus kui Andy Warhol. Love taust seisneb sõnumis “Love is God”, mida Indiana nägi kirikus. Teine mõjutaja oli Ellsworth Kelly (1923-2015) oma minimalistlike maalidega, täpsemalt “Red Blue Green” (1963). 1965. aastal tellis MoMA Indianalt jõulupostkaardid ning motiiv muutus ülimalt populaarseks. “Estonian Love” on vaip ning see on eksklusiivne väljalase galerie-f poolt.