ChipArt #0638 #0636 #0639

2022

Chip Art collection puts usually invisible microchips in the spotlight. When it comes to the engineers and experts, who create them, there’s an aesthetic on its own. When taken out from the practical context chips can be used to create art. ChipArt collection consists of 2750 NFT artworks of chips. Even though many artists have made series and variations manually, these days computers help to generate almost endless collections and put motif repetition and uniqueness of each artwork in the spotlight.

Kiibikunsti kollektsioon tõstab esile tavapäraselt nähtamatuks jäävad mikrokiibid. Neid loovate inseneride ja ekspertide vaatepunktist on neil oma esteetika. Tavapärasest praktilisest kontekstist väljatõstetuna on neid võimalik kunsti loomiseks kasutada. ChipArt kogu koosneb 2750 NFT kunstiteosest, mis kujutavad kiipe. Vaatamata sellele, et paljud kunstnikud on manuaalselt loonud seeriaid ja variatsioone käsitsi, siis tänapäeval aitavad arvutid genereerida peaaegu lõputuid kogusid ning asetavad motiivi korduse ja kunstiteose unikaalsuse rambivalgusesse.