Ralph Lauren, Calvin Klein, and Rolex Skateboard Decks

2018

Denial (b 1976) is a Canadian graffiti artist. His artist name comes from his first name Daniel, but the letters are mixed up to point out the denial in which the society oftentimes lives when it comes to politics, advertising and media messages. The artist has had solo shows in Vancouver, Toronto, New York, Los Angeles etc. In PoCo one can see skate decks, which represent pill addiction on one hand, namely people who are “addicted” to big brands and fashion. On the second hand, skateboards belong to the streets, therefore they merge high end brands with street style, which is accessible for many.

Denial (s 1976) on Kanada graffiti kunstnik. Tema kunstnikunimi tuleneb tema eesnimest Daniel, kuid tähed on segamini aetud, et juhtida tähelepanu sellele, millises eituses (inglise keeles denial) ühiskond tihtipeale elab, mis puudutab poliitikat, reklaamindust ja meedia edastatud sõnumeid. Kunstnikul on olnud isikunäitused nii Vancouveris, Torontos, New Yorgis, Los Angeleses jm. PoCos on võimalik näha rulasid, mis ühelt poolt esindavad tablette, millest inimesed sõltuvusse satuvad, täpsemalt inimesi, kes satuvad “sõltuvusse” suurtest brändidest ja moest. Teiselt poolt kuuluvad rulad tänavatele, seega sulatavad nad tippbrändid kokku tänavastiiliga, mis on paljudele kättesaadav.