Er… (Union Jack Tea Towel)

2012

Banksy

Banksy (b 1974) is from Bristol, United Kingdom and he is the most famous anonymous street artist. At the same time he is a political activist. His signature style is using stencils and creating work that is dealing with extremely current issues. For example he created murals in 2015 Palestinian side of the West Bank and in 2022 in wartime Ukraine, which show support and provide hope for the people. Common themes in Banksy’s art are solidarity with people and anti-war messages. A box of “Er…” tea towels was donated to the local charity shop at the time of the Dismaland art project in 2015. The only request was to sell one per customer. ER signifies Elizabeth Regina, namely Queen Elizabeth II.

Banksy (s 1974) on pärit Bristolist, Inglismaalt ja ta on kõige tuntum anonüümne tänavakunstnik. Ühtlasi on ta ka poliitiline aktivist. Tema käekiri on šabloonide kasutamine ning teoste loomine, mis tegelevad äärmiselt palju aktuaalsete teemadega. Näiteks on ta loonud muraleid nii 2015. aastal Palestiina poolsele Palestiina-Iisraeli müürile kui ka 2022. aastal sõjaaegses Ukrainas. Muralid näitavad inimestele toetust ning annavad neile ka lootust. Läbivad teemad Banksy kunstis on solidaarsus inimestega ja sõjavastane sõnum. Kastitäis “Er…” nõuderätikuid annetati kohalikule heategevuslikule poele 2015. aastal Dismalandi kunstiprojekti raames ning ainus palve oli, et neid müüdaks klientidele ühekaupa. ER tähistab Elizabeth Reginat, täpsemalt kuninganna Elizabeth II.