Graffiti Village

2006

Banksy (b 1974) is from Bristol, United Kingdom and he is the most famous anonymous graffiti artist. At the same time he is a political activist. His signature style is using stencils and creating work that is dealing with extremely current issues. In 2009 there was a very special exhibition in the artist’s hometown Bristol named “Banksy versus Bristol Museum”. It is the only exhibition organized by Banksy himself in the museum as an institution. The exhibition featured around 100 works and what made it uncanny was the fact that the artworks of Banksy were placed next to the permanent collection creating a weird mix. Besides his legendary murals and characters such as the rats or chimpanzees, he has also vandalized the existing paintings creating reproductions to which he has painted his additions and therefore changing them completely. Current artworks in PoCo depict idyllic landscapes, but there’s a shift with added car wreck or graffiti on the rural building wall. Both artworks are part of his “Crude Oils” series and can be related to Marcel Duchamp’s readymades and appropriation happening in the art world. Also, Banksy has been successful in placing these works into the permanent exhibitions of The Louvre, The Tate and The MoMA.

Banksy (s 1974) on pärit Bristolist, Inglismaalt ja ta on kõige tuntum anonüümne grafitikunstnik. Ühtlasi on ta ka poliitiline aktivist. Tema käekiri on šabloonide kasutamine ning teoste loomine, mis tegelevad äärmiselt palju aktuaalsete teemadega. 2009. aastal toimus kunstniku kodulinnas Bristolis eriline näitus pealkirjaga “Banksy versus Bristol Museum”. See on ainus näitus, mis on Banksy enda poolt muuseumis kui institutsioonis korraldatud. Näitusel oli väljas ligi 100 tööd ning mis muutis selle kummastavaks, on asjaolu, te kunstniku teosed olid asetatud püsikollektsiooniga segamini luues veidra koosluse. Seega lisaks Banksy legendaarsetele muralitele ja tegelastele nagu näiteks rotid ja šimpansid, on ta nö vandaalitsevalt ümber käinud ka teiste kunstnike maalidega luues neist reproduktsioone, millele ta omalt poolt midagi lisaks maalinud on ja seeläbi on algseid teoseid kardinaalselt muutnud. Käesolevad PoCo muuseumi teosed kujutavad idüllilisi maastikke, kuid neisse on tekitatud nihe sinna lisaks maalitud autovrakki või maapiirkonna hoone seinal oleva grafiti näol. Mõlemad teosed kuuluvad “Crude Oils” seeriasse ning neid võib seostada nii Marcel Duchampi readymade’idega kui ka kunstimaailmas aset leidva aproprieerimisega. Ühtlasi on Banksy neid teoseid edukalt maailmakuulsate muuseumite püsinäitustele lisanud, näiteks on ta seda teinud nii Louvre’is, Tate’is kui ka MoMA’s.