Marko Maetamm World

1993-2023

Marko Maetamm

Marko Mäetamm (b 1965) is an Estonian artist. He graduated from Estonian Academy of Arts in 1993 with BA in printmaking and in 1995 with MA in Fine Arts. Mäetamm is the first artist whose artworks open a PoCo temporary exhibitions hall. Currently one can see the artist’s work from 30 years ago and also a brand new artworks “Surmatants” and “Love Poems” made especially for PoCo. In the PoCo museum one can see two different versions of “Dance of Death”, one from Mäetamm and the other in the last hall from Edward von Lõngus. Both start a dialogue with the 15th century “Dance of Death” by Bernt Notke and offer their own perspective. Namely Mäetamm’s artwork deals with current equality topics and von Lõngus stresses how it’s a Death dance party, as every day species become extinct. The artworks from the 1990s are influenced by the colourful Pop art of the 1960s. As Estonia was part of the Soviet Union in the 1960s the explosion and different directions in the 1960s Western art only properly reached Estonia in the early 1990s, when Estonia regained its independence. In the works of Mäetamm one can see comic book style, narrative and humour, caricature and absurd are also part of his art. The text and images in his artworks are equally important. Mäetamm has represented Estonia twice in the Venice biennale, in 1993 together with Kaido Ole (b 1963) under a pseudonym John Smith and in 2007. The artist has also published books, where diary, illustrations and fiction come together. For example in 2013 a book called “Perekonnalood ja igasugused teised lood” was published and besides other stories it talks about the artworks, in which his family and home are the topic of his artworks.

Marko Mäetamm (s 1965) on Eesti kunstnik. 1993. aastal lõpetas ta Eesti Kunstiakadeemia graafika eriala bakalaureusekraadiga ning 1995. aastal magistrikraadiga vabades kunstides. Mäetamm on esimene kunstnik, kelle looming avab PoCo vahetuvate näituste saali. Käesolevalt on võimalik näha kunstniku teoseid ligi 30 aasta tagusest ajast ning ka värskeid teoseid “Surmatants” ja “Love Poems”, mis on spetsiaalselt PoCo muuseumisse loodud. PoCo muuseumis on võimalik näha kahte “Surmatantsu” versiooni, ühte Mäetamme oma ja teist Edward von Lõnguse oma viimases saalis. Mõlemad astuvad dialoogi 15. sajandist pärit Bernt Notke “Surmatantsuga” ja pakuvad välja oma vaatenurga, Mäetamm aktuaalse võrdõiguslikkuse ja von Lõngus surma tantsupeo, mille tagajärjel iga päev liigid välja surevad. Marko Mäetamme 1990. aastate looming on mõjutatud 1950. aastate värvikirevast popkunstist. Kuna Eesti kuulus 1960. aastatel Nõukogude Liidu koosseisu, siis jõudis tollal Lääne kunstis aset leidnud plahvatus ja erinevad suunad Eestisse alles 1990. aastate alguses, mil Eesti taasiseseisvus. Mäetamme loomingus on võimalik näha koomiksistiili, narratiivi ja huumorit, samuti iseloomustavad tema loomingut karikatuursus ja absurd. Tema teostes on tekst ja kujutised võrdselt tähtsal kohal. Mäetamm on kaks korda Eestit Veneetsia biennaalil esindanud, 2003. aastal koos Kaido Olega (s 1963) John Smithi pseudonüümi alt ja 2007. aastal. Ühtlasi on kunstnik ka raamatute, kus segunevad päeviku vorm, illustratsioonid ja fiktsioon, autor. Näiteks ilmus temalt 2013. aastal raamat “Perekonnalood ja igasugused teised lood”, kus ta lisaks muule avab perekonna ja kodu teemal tehtud kunstiteoseid.