Moonwalk

1987

Andy Warhol (1928-1987) could easily be a synonym for pop art.“Moonwalk” (1987) refers back to 1969, when American spaceflight Apollo 11 took humans to the Moon. Andy Warhol has taken a photograph made by Neil Armstrong from Edwin “Buzz” Aldrin taking his first steps on the Moon. Appropriation is a common practice for Warhol, who kept using photographs taken by other people without their permission throughout his career making them part of his artworks. Even though Warhol created his artwork nearly 20 years after the event, it reflects the impact of the event to the entire generation, who witnessed it. “Moonwalk” was meant to be part of a series called TV to depict crucial moments in American history including Martin Luther King’s “I have a Dream” speech, but Warhol died unexpectedly after surgery complications and “Moonwalk” remains the only artwork from the planned series.

Andy Warhol (1928-1987) nimi võiks hõlpsasti olla popkunsti sünonüüm. “Moonwalk” (1981) viitab tagasi 1969. aastale, mil Ameerika kosmoselaev Apollo 11 viis inimesed Kuu pinnale. Andy Warhol on võtnud foto, mille tegi Neil Armstrong Edwin “Buzz” Aldrinist, kes teeb Kuul oma esimesi samme. Aproprieerimine on Warholi jaoks tavapärane praktika, kes kogu oma karjääri jooksul kasutas ilma luba küsimata teiste inimeste tehtud fotosid ja tegi sellest oma loomingu osa. Kuigi Warholi loob oma teose ligi 20 aastat sündmusest hiljem, peegeldab see sündmuse mõju tervele põlvkonnale, kes olid selle tunnistajaks. “Moonwalk” pidi olema osa seeriast nimega TV, mis kujutab saatuslikke hetki Ameerika ajaloos nagu näiteks Martin Luther Kingi kõne “I have a Dream”. Paraku suri Warhol ootamatult operatsioonil tekkinud komplikatsioonide tõttu ja “Moonwalk” jäi ainsaks planeeritud seeria teoseks.