Kaikai Kiki and Flower

21st century

Takashi Murakami

Takashi Murakami (b 1962) is a renowned Japanese artist who uses pop culture, traditional Japanese painting nihonga and anime in his art. Murakami has a signature style that is colourful and two-dimensional, it is described as a “superflat” aesthetic. His famous characters include the smiling flower and Mr. DOB, who is a Mickey Mouse inspired character. He is also a founder of Kaikai Kiki Co, an art production and artist management company, in Tokyo. Kaikaikiki is a term used in 16th century Japan to talk about paintings, which were powerful and sensitive, also bizarre, but refined. In the PoCo museum one can see the small sculptures by Murakami, namely Kaikai, Kiki and Flower. Kaikai is a character with a white onesie with rabbit looking ears and Kiki is a character wearing a pink onesie with bear looking ears. Murakami created Kaikai and Kiki characters in 2000 wanting to create his own “gods of art“ and they carry a cute “kawaii” aesthetic. What’s more is that the pair can be seen as an equivalent to komainu statues, the lion-dogs, who guard the Shinto shrines in Japan. In both pairs, one has an open mouth and the other one has a shut mouse. Traditionally it signified the first and last letter of the Sanskrit alphabet, but it can be linked to the Alpha and the Omega, the first and the last in many cultures.

Takashi Murakami (s 1962) on tunnustatud Jaapani kunstnik, kes kasutab oma loomingus popkultuuri, Jaapani traditsioonilist nihonga-maali ja animet. Murakami signatuurstiil on erksate värvide ja kahemõõtmelisuse kasutamine, tema esteetika on tuntud kui “superflat”. Tema kuulsate tegelaste hulka kuuluvad nii naeratavad lilled kui ka Mr. DOB, kes on inspireeritud Miki Hiirest. Murakami on ka Kaikai Kiki Co firma asutaja, mis tegeleb Tokyos kunsti loomise ja kunstnike esindamisega. Kaikaikiki on mõiste, mida kasutati 16. sajandi Jaapanis, et rääkida maalidest, mis olid võimsad ja delikaatsed, samuti kummalised, kuid rafineeritud. PoCo muuseumis on võimalik näha Murakami väikeseid skulptuure, täpsemalt Kaikai, Kiki ja Flower. Kaikai on tegelane, kellel on valge kostüüm jänesekõrvadega. Kiki on roosa ükstükiga tegelane, kelle kõrvad on justkui karu omad. Murakami lõi Kaikai ja Kiki tegelased 2000. aastal sooviga luua enda “kunsti jumalad” ja need on kantud nunnust “kawaii” esteetikast. Veelgi enam, paari võib näha komainu kujude, täpsemalt Jaapani Shinto templite valvurite lõvi-koerte vastena. Mõlema paari puhul on ühel suu kinni ja teisel lahti. Traditsiooniliselt tähistas see Sanskriti tähestiku esimest ja viimast tähte, kuid seda saab seostada alfa ja oomegaga, alguse ja lõpuga, esimese ja viimasega paljudes kultuurides.