Dark Matter

2023

Roope Rainisto is a Finnish artist, designer and photographer. He uses computers to create his art. Namely, he uses AI. In his artworks he explores the boarders between real and the virtual. Rainistos’ signature style is to depict a very familiar world, yet there is something weird about it. As if the viewer has seen those scenes countless times, yet they are looking at them for the very first time. Rainisto definitely is influenced by life in Scandinavia, precisely he sees beauty in darkness and vice versa. This can be seen in a symbolic sense of darkness as well. At this stage AI has a beginner’s mind open to new ideas but one can wonder what happens when it becomes the expert. Artworks in PoCo museum “Dark Matter”, “Open Office” and “Carwash” are all part of his Life in West America post-photography project in 2023. Each piece is generated by a custom-trained model by the artist. The project consists of 500 images and initially around 35 000 images were created.

Roope Rainisto on Soome kunstnik, disainer ja fotograaf. Oma kunsti tegemiseks kasutab Rainisto arvuteid. Täpsemalt kasutab ta tehisintellekti. Oma teostes uurib ta piire reaalse ja virtuaalse vahel. Rainisto käekiri on ühelt poolt väga tuttava maailma kujutamine, samas on selles midagi kummalist. Vaataja oleks justkui neid stseene korduvalt näinud, ometigi näeb ta neid esmakordselt. Rainisto on kahtlemata vägagi mõjutatud elust Skandinaavias, täpsemalt näeb ta pimeduses ilu ja vastupidi. Seda on võimalik näha ka sümboolselt pimedusest rääkides. Antud hetkel on tehisintellektil algajale kohaselt meel kõikide uute ideede osas avatud, kuid võib mõtiskleda, mis saab siis kui temast saab ekspert. PoCo muuseumi kunstiteosed “Dark Matter”, “Open Office” ja “Carwash” on kõik kunstniku 2023. aasta post-fotograafia projekti “Life in West America” osad. Projekt uurib Ameerikat kui kontseptsiooni, ideaali ja seal elavate inimeste lugude kogumit, Iga kunstiteos on loodud kasutades spetsiaalselt kunstniku poolt tehtud mudelit. Projekt sisaldab 500 teost ning algselt loodi ligi 35 000 pilti.