Ringers #738

2021

Dmitri Cherniak is a Canadian NFT artist and engineer. Even though at the first glance the artwork looks simple, it brings out the fact that there are almost endless possibilities of how it is possible to wrap string around the pegs. Therefore the series, into which the artworks belongs asks to let oneself to be surprised. There are truly many combinations, which the algorithm can create. Namely, in the series the number and size of the pegs changes, also the area which is bound and coloured by the string. Whilst the series uses the primary colours – yellow, red and blue and creates hugely playful combinations, then it can be seen as a digital dialogue with legendary artworks by the Dutch artist Piet Mondrian (1872-1944). His signature style was using primary colours and abstract fields of lines and squares. There are 1000 unique artworks in the “Ringers” series and it is in the Ethereum blockchain.

Dmitri Cherniak on Kanada päritolu NFT kunstnik ja insener. Kuigi esmapilgul näeb teos lihtne välja, siis toob see välja asjaolu, et on olemas peaaegu lõputu hulk võimalusi, kuidas nööri ümber pulkade mässida. Seega palub seeria, kuhu teos kuulub end üllatada lasta, sest kombinatsioone, mida algorütm loob on tõepoolest palju. Nimelt vahetuvad sama seeria teoste puhul pulkade suurus ja arv, ühtlasi nö nööriga piiritletud ja värvitud alad. Kuna seeria kasutab põhivärve – kollast, punast ja sinist ning loob tohutult mängulisi kombinatsioone, siis võib selles näha omamoodi digitaalset dialoogi legendaarse Holandi kunstniku Piet Mondriani (1872-1944) loominguga. Viimane on tuntud oma põhivärvide ja abstraktsete joonte ning ruudustike kasutamise poolest. “Ringers” seerias on 1000 unikaalset teost ning need on Ethereumi plokiahelas.