Smoking Girl

2019

Peter Stark (b 1979) is a French born artist, whose childhood was filled with comics and superheroes. He has a diploma in visual communication and he works as an illustrator. His creative universe is much affected by pop art, comics and Roy Lichtenstein. References from popular culture are a conscious choice, but not just for making images recognizable, but to add irony and a touch of anarchy in his approach. Stark’s creative endeavors are embracing Coca-Cola bottles, Spiderman, Marilyn Monroe and Darth Vader.

Peter Stark (s 1979) on Prantsuse päritolu kunstnik, kelle lapsepõlv möödus koomiksite ja superkangelaste keskel. Tal on visuaalse kommunikatsiooni diplom ning ta töötab illustraatorina. Tema loominguline universum on äärmiselt mõjutatud popkunstist, koomiksitest ja Roy Lichtensteini teostest. Viited populaarsele kultuurile on kunstniku teadlik valik, kuid äratundmisrõõmule lisaks pakub kunstnik oma lähenemisega irooniat ja omaette annusena ka anarhiat. Starki looming on oma haardesse võtnud nii Coca-Cola pudelid, Ämblikmehe, Marilyn Monroe kui ka Darth Vaderi.