Untitled

2018

Oleg Sosnov is an Ukranian artist, whose artwork depicts a sign of Donetsk region. The sunset is a display of nature, but through bullet holes on the region sign it becomes devastating on one side and provides hope on the other. Although the artwork doesn’t have a title, but is left untitled, the photograph leads to the horrors of the Russian invasion in Ukraine in February 2022. Donetsk and Luhansk are regions on the eastern side of Ukraine and they are home to 3.6 million people. Already in 2014 Russia annexed the Crimea peninsula. Current artwork is a good example of how art can show the truth, raise problems and offer support and hope during difficult times.

Oleg Sosnov on Ukraina kunstnik, kelle teos kujutab endast Donetski oblasti silti. Päikeseloojang on looduse vaatemäng, kuid läbi kuuliaukude oblasti märgil mõjub see ühelt poolt õõvastavalt, kuid teisalt lootustandvalt. Kuigi teosel ei ole pealkirja, vaid see on jäetud pealkirjata, siis viib foto õudusteni, mis kaasnevad Venemaa invasiooniga Ukrainasse alates 2022. aasta veebruarist. Donetsk ja Luhansk on piirkonnad Ukraina idaosas ja need on koduks 3,6 miljonile inimesele. Juba 2014 aastal annekteeris Venemaa Krimmi poolsaare. Antud teos on hea näide sellest, et kunst saab näidata tõde, tõstatada probleeme ja pakkuda väga rasketel aegadel tuge ning lootust.