Star Wars Reunion

2010

Thierry Guetta known as an artist Mr Brainwash (b 1966) is a French born street artist, who lives and works in Los Angeles. The artist is known for blending together street art and pop art. Star Wars is a George Lucas movie from 1977 and it has become a pop culture phenomenon in its own right. What French artist Mr Brainwash does is a great example of appropriation. The artist takes 19th century family photograph and adds legendary Star Wars character heads and their lightsabers. Therefore, appropriation means taking and using something without permission and making it your own. Basically that’s what legendary Warhol did with all his newspaper cutouts and found images from the media throughout his career.

Thierry Guetta kunstnikunimi on Mr Brainwash (s 1966) ning ta on Prantsuse päritolu tänavakunstnik, kes elab ja töötab Los Angeleses. Kunstnik on tuntud tänavakunsti ja popkunsti kokkusulatamise eest. Star Wars on George Lucase film 1977. aastast ning see on saanud omaette popkultuuri fenomeniks. See, mida Prantsuse päritolu kunstnik Mr Brainwash teeb on suurepärane näide aproprieerimisest. Nimelt võtab kunstnik aluseks 19. sajandi perekonnapildi ning lisab sinna legendideks saanud Star Warsi tegelaste pead ja nende valgussaablid. Seega, apropriatsioon tähendab sisuliselt millegi ilma loata kasutamist ja seeläbi enda omaks tegemist. Põhimõtteliselt on tegemist sellega, mida tegi legendaarne Warhol oma ajaleheväljalõigete ja meediast leitud fotodega kogu oma karjääri vältel.