Uncle Sam

1981

Andy Warhol (1928-1987) could easily be a synonym for pop art. Andy Warhol’s 1981 series “Myths” is one of his most sought after print series. It consists of 10 works that depict different fictional characters such as Santa Claus, Dracula and Superman. Even though Warhol used many cut outs from newspaper and public images, this time he took a different approach. He invited his friends and actors to his studio, where they had costumes and make-up and were shot afterwards. Based on these photos, Warhol later created silkscreen prints. Uncle Sam represents the American patriotism and government since the early 19th century. The series is a pure Warhol as it stresses how persuasive and engaging popular culture can be.

Andy Warhol (1928-1987) nimi võiks hõlpsasti olla popkunsti sünonüüm. Andy Warholi 1981. aasta seeria “Müüdid” on üks kunstniku ihaldusväärsemaid seeriaid. Nimelt koosneb see 10-st teosest, millel on kujutatud erinevaid fiktiivseid tegelasi alates jõuluvanast, Draculast ja supermehest. Kuigi Warhol kasutas oma loomingus palju ajaleheväljalõikeid ja meedias avaldatud fotosid, siis antud seeria puhul kasutas ta erinevat lähenemist. Nimelt kutsus ta oma sõbrad ja näitlejad oma stuudiosse, kus nad riietati ja grimmeeriti vastavalt rollile ning seejärel üles pildistati. Nende fotode põhjal lõi Warhol hiljem “Müütide” seeria teosed. Onu Sam esindab Ameerika patriootlikkust ning valitsust alates 19. sajandist. Seeria on ehe Warhol, kuna see rõhutab populaarse kultuuri veenvust ja kaasahaaravust.