Dollar bills with postage stamp; U.S. Postage Stamps

1976

When Andy Warhol (1928-1987) was already so famous that people recognized him on the street and asked him to sign random objects for them, he started signing one-dollar bills and postage stamps as well. In fact, a signed one dollar note carried a value more of a one-hundred-dollar note. In art history surrealist Salvador Dali loved money as much, for example when paying in restaurants with cheques he would sketch on and sign the cheques knowing they would never cash the cheque as his art and signature were more valuable.

Kui Andy Warhol (1928-1987) oli juba nii kuulus, et inimesed teda tänaval ära tundsid ja palusid tal juhuslikke objekte signeerida, hakkas ta allkirjastama ka ühedollarilisi ja postmarke. Nimelt oli fakt, et ta on midagi puudutanud ja selle signeerinud tänu tema tuntusele nii kaalukas, et signeeritud ühedollarine kandis endas mõttelist sajadollarise väärtust. Kunstiajaloos armastas raha sama palju sürrealismi kunstnik Salvador Dali. Nimelt maksis ta näiteks restoranides tšekkidega ning kritseldas tšekkidele ja signeeris need, sest ta teadis, et tema looming ja allkiri on väärtuslikumad kui tšeki rahaks tegemine.