Fake abstract pink on W.A. Bouguereau

2018

Lino Lago

Lino Lago (b 1973) is a Spanish artist. It is characteristic for him to connect centuries old classic portraits with abstract art. For example he has based his artworks on the paintings of Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Francois Boucher (1703-1770) and Titian (1488-1576). The artist masterfully joins academic painting and contemporary minimalist approach in his oil paintings. The models of Lago´s artworks are peeking the viewers through the line or are the viewers peeking at the models? On one side the artworks are like forbidden looks and on the other hand it’s like hide-and-seek. Within the abstract and playful line a historic world is opening, the gaze of the past reflecting in the present.

Lino Lago (s 1973) on Hispaania kunstnik. Autori teostele on iseloomulik sajanditaguste klassikaliste portreede ja abstraktse kunsti ühendamine. Näiteks on ta oma loomingus tuginenud Jean-Auguste-Dominique Ingresi (1780-1867), Francois Boucheri (1703-1770) ja Titiani (1488-1576) teostele. Kunstnik liidab oma õlimaalidel meisterlikult akadeemilise maalikunsti ning kaasaegse minimalistliku lähenemise. Lago teoste modellid justkui piiluksid vaatajaid läbi joone või piiluvad vaatajad hoopis modelle? Ühelt poolt on teosed vaadeldavad kui keelatud pilgud ning teiselt poolt kui peitusemäng. Abstraktse ja mängleva joone sees avaneb ajalooline maailm, mineviku pilk, mis olevikus peegeldub.