PoCo loodus- ja täppisteaduste muuseumitunnid koostöös Tallinna Haridusametiga

NB! Haridusameti tunnid on nüüdseks broneeritud. Soovijatel on võimalik osaleda tasulistes tundides.

KELLELE: Tallinna üldhariduskoolide 4.-9. klassidele

MILLAL: 9.10HA.2023 – 7.06.2024

KESTUS: 2*45 minutit

OSALEJATE ARV: 27 õpilast + õpetaja

NB! Tunde on võimalik läbi viia nii eesti kui vene keeles

KEHA KUI KUNST JA KAART

• Asetame loodusainetes omandatu popkunsti muuseumi konteksti ja mõistame erinevate valdkondade seotust
• Leiame muuseumi aarded kaartide abil üles
• Läheneme uurivalt kunstiteostel kujutatud inimestele ning saame teada, milliste eluviisidega olid kuulsad kunstnikud
• Vaatleme inimese keha, elundeid ja luid kui isiklikku kunstiteost ja kaarti
• Arutleme, kui oluline on treening ning millist vastupidavust nõuab kunstnikuks olemine
• Avaldame oma arvamust, kuulame huviga teisi ning harjutame meeskonnatööd
• Loome endale tähendusliku kaardi

SUPIPURGI SURMATANTS

• Tutvume Andy Warholi loominguga ning võrdleme Marko Mäetamme ja Edward von Lõnguse “Surmatantsu”
• Kõneleme popkunstist ja tarbimisühiskonnast ning hindame enda tarbimisvalikuid
• Uurime, milliseid materjale ja vahendeid on pop- ja tänavakunstnikud oma loomingus kasutanud
• Võrdleme erinevaid materjale ja kõneleme nende taaskasutamisest
• Arutame, kes on teadlik tarbija ning kuidas meie otsused mõjutavad looduskeskkonda
• Märkame loodust teostel ja räägime metsast kui ökosüsteemist ning puidu väärindamisest Eestis
• Toome näiteid, kuidas kunstnikud on tõstatanud keskkonnaprobleeme ning teadvustame ka ise võimalikke lahendusi

INIMENE LOOB MASINATEGA KOOS

• Selgitame, kuidas inimese nägemismeel töötab ja uurime kunsti kogemist erinevate meelte abil
• Vaatleme peegeldusi ning arutleme, kuidas muuseumis vikerkaar tekib
• Avastame digitaalsete vahendite abil loodud kunsti ning arutleme milliseid muutusi see kunstis ja ühiskonnas kaasa toob
• Hindame tehnoloogia arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid nii kunstis kui ka teistes valdkondades
• Kogume kunstnike ja kunstiteoste kohta andmeid ning teeme järeldusi
• Uurime kunstiteoseid läbi geomeetriliste kujundite maailma
• Kõneleme kunstioksjonitest ja kunstist kui investeerimise võimalusest