HARIDUSPROGRAMM

MUUSEUMITUNNID

Osalejate arv: 10 kuni 30 õpilast + 2 saatvat õpetajat

Kestus: 60 kuni 90 minutit.

Muuseumitunni tasu 40€.

Pilet iga õpilase kohta 4€.

 

MINU ESIMENE POPKUNSTI MUUSEUM

Lasteaed (alates 5. eluaastast) + põhikooli I kooliaste + põhikooli II kooliaste 

 • Millega tegeleb popkunsti muuseum ja mis põhjustel seda külastada võiks

 • Õpime ja harjutame muuseumi etiketti

 • Tutvume pop- ja kaasaegsete kunstnike loominguga ning leiame ühiselt, mis on popkunstile iseloomulik

 • Kirjeldame teostel nähtut, jagame mõtted ja tundeid

 • Harjutame süvenemist, otsime detaile, sümboleid ja kujundeid 

 • Võrdleme teoseid, leiame erksaid värve ning kirjeldame nähtut numbrite ja geomeetriliste kujundite abil

 • Harjutame meeskonnatööd, oma arvamuse avaldamist ja aktiivset kuulamist

MÕISTA, MÕISTA…
MIS ON POP!? 

Lasteaed (alates 5. eluaastast) + põhikooli I kooliaste + põhikooli II kooliaste

 • Millega tegeleb popkunsti muuseum ja miks on kasulik seda külastada 

 • Kuidas ning miks muuseumis viisakalt käituma peab ja harjutame seda

 • Leiame vihjete abil kunstiteosed üles ja arendame oma tähelepanuoskust

 • Mõistatame seoses tähtede, värvide, numbrite ja kujunditega ning rikastame oma keelekasutust

 • Äratame teosed üles ja fantaseerime, mida nad räägiksid

 • Ajame kunstiteoste motiivide jälgi ja loome teoste vahel seoseid

 • Harjutame koostööoskust ja selget eneseväljendust

POPKUNSTI  A JA O

Põhikooli II kooliaste + põhikooli III kooliaste + gümnaasium 

 • Uurime läbi isikliku kogemuse, miks on kasulik popkunsti muuseumi külastada

 • Saame teada, mis on popkunst ning kuidas popkunsti teke on teise maailmasõja järgse tarbimisühiskonnaga seotud 

 • Tutvume popkunstnike Andy Warholi, Roy Lichtensteini, Yayoi Kusama ja Takashi Murakami loominguga

 • Avastame, mis rolli anonüümne tänavakunstnik Banksy kunstimaailmas mängib

 • Loome seoseid, leiame koos üles popkunsti juured ning harjutame kaasajal popkunsti märkamist

 • Saame aru, miks Eesti loomeinimeste tegevus oli Nõukogude Liidu koosseisus piiratud 

 • Arutleme, mida tähendab tuntus ja anonüümsus ning kumba ja miks õpilased eelistaksid

KUNST ON TÄNAVAL

Põhikooli III kooliaste + gümnaasium

 • Keskendume isikliku tähendusliku külastuskogemuse loomisele pop- ja kaasaegse kunsti muuseumis

 • Saame teada, kuidas Andy Warholist sai popkunsti isa ning kuidas popkunst kunstiajalugu muutis 

 • Avastame, millal ja kuidas tekkisid grafiti ja tänavakunst ning milline on nende olukord tänapäeval

 • Tutvume tuntud tänavakunstnike Banksy, Edward von Lõnguse, Keith Haringu, OBEY jt loominguga 

 • Räägime lahti mõisted: grafiti, tänavakunst, seinamaal ning sellega seonduva vabaduse ja piirangud 

 • Julgustame loomingulisust linnaruumis märkama ja suuname mõistma tänavakunsti ning seinamaalide rolli kaasajal

 • Arutleme selle üle, mis põhjustel on tänavakunst kolinud muuseumitesse

POPKUNSTI DIALOOGID 

Põhikooli III kooliaste + gümnaasium

 • Teadvustame muuseumikogemuste vajalikkust ja märkame selle isiklikku tähenduslikkust

 • Saame teada, kuidas popkunst tekkis ja mis rolli see kaasaja ühiskonnas mängib

 • Tutvume legendaarsete popkunstnike Andy Warholi, Roy Lichtensteini ja kaasaegsete kunstnike Mr Brainwashi ning tänavakunstniku Banksy loominguga

 • Arutleme teemadel, mida popkunst tõstatab: elu ja surm, vabadus, tolerantsus, võrdõiguslikkus

 • Arendame visuaalset kirjaoskust ja kriitilist mõtlemist “kuulates” koos popkunsti dialooge

 • Võrdleme Eesti ja välismaa kunstnike teoseid ning selgitame välja, miks läänemaailma kunstis 1960. aastatel aset leidnu Eestisse 1990. aastatel jõudis