HARIDUSPROGRAMM

MUUSEUMITUNNID

Osalejate arv: 10 kuni 30 õpilast + 2 saatvat õpetajat

Kestus: 60 kuni 90 minutit

Keel: eesti, vene, inglise 

Muuseumitunni tasu: 40€

Pilet: iga õpilase kohta 4€

Palume õpilastega läbi arutada muuseumikülastuse head tavad:

 • Liigun aeglaselt.
 • Räägin vaikselt.
 • Hoian kunstiteostega distantsi.
 • Austan kunstnikke ja teisi külastajaid.

 

MINU ESIMENE POPKUNSTI MUUSEUM

Sihtrühm: Lasteaed (alates 5. eluaastast) + põhikooli I kooliaste + põhikooli II kooliaste

Muuseumitunni eesmärkideks on seatud, et osalenud õpilane:

 • väärtustab muuseumi külastuskogemust;
 • demonstreerib, kuidas ning miks muuseumis viisakalt käituma peab;
 • kirjeldab, mida ta teostel näeb ning avaldab millised mõtted ja tunded tal tekivad;
 • suudab süveneda ja leida kunstiteostel detaile, sümboleid ning geomeetrilisi kujundeid;
 • leiab üles erinevused ja sarnasused ning võrdleb teoseid;
 • teeb koostööd ja põhjendab oma arvamust;
 • omandab esmased teadmised popkunstist.

MÕISTA, MÕISTA…
MIS ON POP!? 

Sihtrühm: Lasteaed (alates 5. eluaastast) + põhikooli I kooliaste + põhikooli II kooliaste

Muuseumitunni eesmärkideks on seatud, et osalenud õpilane:

 • hindab muuseumi külastamise rolli;
 • käitub muuseumis viisakalt ja teab, miks see oluline on;
 • arendab oma tähelepanuoskust ja leiab vihjete abil kunstiteosed üles; 
 • loob teoste vahel seoseid ning kasutab nende tõlgendamisel julgelt oma kujutlusvõimet;
 • oskab teostel nähtut teistele mõistatamiseks ümber sõnastada;
 • väljendab ennast selgelt ja teeb sõbralikult koostööd;
 • omandab algteadmised popkunstist.

POPKUNSTI  A JA O

Sihtrühm: Põhikooli II kooliaste + põhikooli III kooliaste + gümnaasium

Muuseumitunni eesmärkideks on seatud, et osalenud õpilane:

 • teab millal, kus ja miks popkunst alguse sai;
 • tutvub tuntud popkunstnike Andy Warholi, Roy Lichtensteini, Yayoi Kusama ja Takashi Murakami elu ja loominguga;
 • mõistab kuidas popkunsti teke on teise maailmasõja järgse tarbimisühiskonnaga seotud; 
 • toob näiteid, kuidas popkunsti tunnused kunstnike loomingus avalduvad;
 • suudab luua seoseid kunsti ja reaalse elu vahel ning popkunsti kui universaalset keelt lugeda;
 • põhjendab enda seisukohta ning hindab vaatepunktide paljusust.

 

KUNST ON TÄNAVAL

Sihtrühm: Põhikooli III kooliaste + gümnaasium

Muuseumitunni eesmärkideks on seatud, et osalenud õpilane:

 • teab, millal ning kuidas grafiti alguse sai ja tänavakunst sellest välja kasvas;
 • mõistab, kuidas ühiskondlikud ja tehnoloogilised  muutused  on illegaalse tänavakunsti staatust muutnud;
 • tutvub Ameerika pop- ja tänavakunstniku Keith Haringu, maailma tuntuima anonüümse tänavakunstniku Banksy ja Eesti tänavakunstniku Edward von Lõnguse loominguga;
 • suudab eristada ja selgitada mõisteid grafiti, tänavakunst ja seinamaal;
 • avaldab oma arvamust tänavakunsti suhtes ning toob näiteid linnaruumis nähtud tänavakunstist.

POPKUNSTI DIALOOGID 

Sihtrühm: Põhikooli III kooliaste + gümnaasium

Muuseumitunni eesmärkideks on seatud, et osalenud õpilane:

 • oskab märgata ja seostada, kuidas ning miks kunstnikud kunstiteoste kaudu suhtlevad; 
 • tajub, et kunstis valitseb loomevabadus, mis võimaldab pidada erinevaid dialooge;
 • leiab üles muuseumi motiivi- ja kunstnikupõhised dialoogid ning hindab edastatud sõnumeid;
 • soovib ja julgeb astuda ise mõttelisse dialoogi kunstnike või kunstiteostega, st avaldada ning põhjendada oma arvamust; 
 • toob muuseumis näiteid mõistete, sh aproprieerimine, interpreteerimine ja remiksimine kohta; 
 • analüüsib kunstiteoste dialooge kaasaja ühiskonna kontekstis.