Ikoonid

2000-2004

Mall Nukke

Mall Nukke (b 1964) is an Estonian artist, who graduated from the Estonian Academy of Arts graphics department in 1992. In the second hall of the PoCo museum one was able to see her artwork “Norma”, which highlights how the media turned Norma Jean Baker into Marilyn Monroe. The artist used collage technique and newspaper pieces to stress that. Mall Nukke has her own thing with the icons. Historically and in the context of religion they are sacred. In her series dealing with the icons the artist used a familiar form, yet she created a new content and when one looks closely, it is shifted. The current artwork depicts an unusual saint with a dollar sign and a text “osta-müü”, which means buy-sell. Probably it is fair to ask about the significance of the terms icon and iconic. Especially in the context, where Pop art artworks have become iconic.

Mall Nukke (s 1964) on Eesti kunstnik, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna 1992. aastal. PoCo muuseumi teises saalis oli võimalik näha kunstniku teost “Norma”, mis tõstab esile, kuidas meedia tegi Norma Jean Bakerist Marilyn Monroe. Kunstnik kasutas selle rõhutamiseks kollaažitehnikat ja ajaleheväljalõikeid. Mall Nukkel on ikoonidega oma asi ajada. Ajalooliselt ja religiooni kontekstis on need pühad. Kunstnik kasutas aga oma ikoonidega tegelevas seerias tuttavat vormi ning lõi sinna uue ning lähemal vaatlusel nihestatud sisu. PoCo muuseumis olev kunstiteos kujutab ebatavalist pühakut dollari märgi ning osta-müü kirjaga. Ilmselt on õiglane küsida mõistete ikoon ja ikoonilisus märgilisuse kohta, eriti kontektis, kus popkunsti teosed on saanud ikoonilisteks.