Mathematical Gorsky 11

1973

Ilya Kabakov (1933-2023) was born in Ukraine (part of the Soviet Union at the time), he studied art in Moscow and began his career in the 1950s as the children’s book illustrator. Kabakov was part of the Moscow avant garde artists at the time. In 1985 he had his first solo show in Paris and two years later he emigrated to the West. From 1988 Kabakov started working together with his future wife Emilia, therefore their work is collaborative. Today, Ilya Kabakov is much appreciated as a Russian artist who emerged in the late 20th century. His work contains a lot of post-Stalinist Russia conditions, but also themes, which are universal and human. In 1993 the Kabakovs represented Russia at the 45th Venice Biennale with their installation “The Red Pavilion”. Current piece “Mathematical Gorsky” belonged to Raul Meel for years and it is part of an album.

Ilya Kabakov (1933-2023) sündis Ukrainas (tollal Nõukogude Liidu koosseisus), ta õppis kunsti Moskvas ja alustas oma karjääri 1950. aastatel lasteraamatute illustraatorina. Kabakov kuulus Moskva avangardkunstnike ridadesse. 1985. aastal toimus tema isikunäitus Pariisis ning kaks aastat hiljem emigreerus ta läände. Alates 1988. aastast hakkas Kabakov tegema koostööd oma tulevase abikaasa Emiliaga, seega saab rääkida nende ühisest loomingust. Tänasel päeval hinnatakse Ilya Kabakovi väga kui 20. sajandi lõpus esile kerkinud Vene kunstnikku. Tema looming sisaldab endas palju Stalini järgset Venemaa olustikku, kuid ka universaalset ja üldinimlikku. 1993. aastal esindasid Kabakovid Venemaad 45. Veneetsia biennaalil oma installatsiooniga “Punane paviljon”. Käesolev teos “Mathematical Gorsky” kuulus aastaid Raul Meelele, kes oli Kabakovi sõber ning teos on ühtlasi osa seeriast.