Kunstnik

1970

Leonhard Lapin (1947-2022) was an Estonian artist, architect and poet. He was one of the most important and diverse artists in Estonia after the II World War. He saw himself as an avant-garde artist, who moves opposite the norms in the society. Lapin formed a group named Soup 69 with fellow artists Andres Tolts and Ando Keskküla, they were creating pop art and happenings in the context of the Soviet Union. The name of the group and their poster for the exhibition held in Pegasus cafe were a clear reference to Andy Warhol’s Campbell soup cans, which he first exhibited in 1962.

Leonhard Lapin (1947-2022) oli Eesti kunstnik, arhitekt ja luuletaja. Ta oli Teise maailmasõja järgse Eesti üks kõige olulisemaid ja mitmekülgsemaid kunstnikke. Kunstnik nägi ennast kui avangardkunstnikku, kes liigub ühiskonna normidele vastuvoolu. Lapin moodustas koos kunstnike Andres Toltsiga ja Ando Keskkülaga rühmituse Soup 69, kus nad tegelesid popkunsti ja häppeningidega Nõukogude Liidu kontekstis. Nii rühmituse nimi kui ka Pegasuse kohvikus toimunud näituse plakat olid selgelt mõjutatud Andy Warholi Campbelli supipurkidest, mida ta esmakordselt näitusel 1962. aastal esitles.