Laulev puu

1970/2015/2022

Raul Meel (b 1941) is an Estonian graphic artist, painter, sculptor, installation and fire performance artist and also a poet. “Laulev puu” is an artwork, which is made on a typewriter. Raul Meel firstly showcased his “typewriter drawings” in the late 1960s and early 1970s. Graphic art, which connected words and visuals, was completely new at a time in Estonia (part of the Soviet Union at the time). “Laulev puu” is an artwork from 1970 and the new version is from 2015. On the piece a word lind (bird in Estonian) forms the crown of a tree, the word maa (land in Estonian) forms the earth. In 2022 the current version of the artwork was made and the word lind is crossed with red to mark a bird called redbreast. Actually the artist’s daughter helped him to make the new version. Art scholar Mai Levin has compared the work of Raul Meel in art to the work of renowned Estonian composer Arvo Pärt in music.

Raul Meel (s 1941) on Eesti graafika- ja maalikunstnik, kujur, installatsiooni – ja tuleperformansikunstnik, luuletaja-konkretist. “Laulev puu” on kunstiteos, mis on tehtud kirjutusmasinaga. Raul Meel esitles oma “trükimasinajoonistusi” esmakordselt 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses. Graafika, mis ühendas sõnu ja visuaale, oli tollases Eestis, mis kuulus Nõukogude Liidu koosseisu, midagi totaalselt uut. “Laulev puu” on teos aastast 1970, mille uusversioon on loodud 2015. aastal ning sellel on näha kuidas sõna lind moodustab puukrooni ja sõna maa moodustab maapinna. Käesolev versioon tööst valmis 2022. aastal ning sellel on näha, kuidas sõna lind on punasega läbi kriipsutatud, see tähistab punarinda. Tegelikult aitas kunstnikul teose uusversiooni teha tema tütar. Kunstiteadlane Mai Levin on Raul Meele tähendust kunstis võrrelnud tunnustatud helilooja Arvo Pärdi omaga muusikas.