Life

2021

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (b 1967) is a Danish-Icelandic installation and multimedia artist. He graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 1995. In the same year he moved to Berlin and established his own studio. These days there is a huge team of specialists, starting with researchers and ending with programmers. Eliasson’s work is very much related to the simple elements like light and water. What is very important is that it asks the audience to participate and to create their own experiences. For example “The Weather Project” in 2003 was an installation in Tate Modern Turbine Hall and he had created an artificial sun, mist environment with sprayed water and a big mirror in the ceiling. It created an atmosphere for the people to lie down and contemplate about the Sun, weather, global warming etc. His artwork “Life” in the PoCo museum is an edition of 365 to symbolize the days in one year and it takes 365 days for the Earth to orbit the Sun. Life of humans and plants needs sunlight, but life continues at nighttime as well. The artwork is using luminous paint so it is visible day and night.

Olafur Eliasson (b 1967) on Taani-Islandi installatsiooni- ja multimeedia kunstnik. 1995. aastal lõpetas ta Royal Danish Academy of Fine Arts nimelise kooli. Samal aastal kolis ta Berliini ja asutas seal omanimelise stuudio, kus tänasel päeval töötab suur spetsialistide meeskond alustades teadlastega ja lõpetades programmeerijatega. Eliassoni looming on väga palju seotud lihtsate elementidega nagu näiteks valgus ja vesi. Väga tähtis on see, et ta palub publikul osaleda ja luua oma kogemused. Näiteks 2003. aasta “The Weather Project” oli installatsioon Tate Modern muuseumi turbiinihallis ning kunstnik oli loonud tehispäikese, udulaadse keskkonna veepiiskade pritsimisega ning laes oli suur peegel. See lõi keskkonna, kus inimesed tahtsid pikali heita ja mõtiskleda Päikese, ilma, globaalse soojenemise jm üle.
Tema teos “Life” on osa 365 osalisest väljaandest, et sümboliseerida päevade arvu ühes aastas ning ühtlasi võtab sama kaua aega, et Maa teeks täistiiru ümber Päikese. Inimeste ja taimede elu vajab päikesevalgust, kuid elu jätkub ka öösel. Antud kunstiteoses on kasutatud helendavat värvi ja see on nähtav nii päeval kui ka öösel.