Life

2021

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (b 1967) is a Danish-Icelandic installation and multimedia artist. Eliasson’s work is very much related to the simple elements like light and water. What is very important is that it asks the audience to participate and to create their own experiences. His artwork Life is an edition of 365 to symbolize the days in one year and it takes 365 days for the Earth to orbit the Sun. Life of humans and plants needs sunlight, but life continues at nighttime as well. The artwork is using luminous paint so it is visible day and night. 

Olafur Eliasson (b 1967) on Taani-Islandi installatsiooni- ja multimeedia kunstnik. Eliassoni looming on väga palju seotud lihtsate elementidega nagu näiteks valgus ja vesi. Väga tähtis on see, et ta palub publikul osaleda ja luua oma kogemused. Tema teos “Life” on osa 365-osalisest väljaandest, et sümboliseerida päevade arvu ühes aastas ning ühtlasi võtab sama kaua aega, et Maa teeks täistiiru ümber Päikese. Inimeste ja taimede elu vajab päikesevalgust, kuid elu jätkub ka öösel. Antud kunstiteoses on kasutatud helendavat värvi ja see on nähtav nii päeval kui ka öösel.