Love rising (The Black and White Love)

1968

Robert Indiana

Robert Indiana (1928-2018) was an American artist, sculptor and printmaker. Indiana is a pseudonym taken by the artist’s home state. His talent was noticed at an early age and he studied at different art academies for example Art Institute of Chicago. In the mid 1950s he moved to New York and lived in the artists commune along with Ellsworth Kelly, Agnes Martin and others. His most famous artworks are probably paintings and sculptures depicting the word love in bold capital letters and bright colours. The artist started using the motif in the mid 1950s and he also made artworks from numbers. Therefore he could be seen as an American painter, who created signs. Indiana had a highly unconventional style. His oeuvre has been a huge contribution to using written word as a central part in the artworks in general. The artwork in PoCo museum “Love rising” is dedicated to Martin Luther King, who was assassinated that year.

Robert Indiana (1928-2018) oli Ameerika kunstnik, skulptor ja graafik. Indiana on kunstniku võetud pseudonüüm tema koduosariigi järgi. Tema kunstiannet märgati lapsepõlves ning ta õppis mitmetes kunstikoolides nagu näiteks Art Institute of Chicago.1950. aastate keskel kolis ta New Yorki ja asus elama kunstnike kommuuni kaaslasteks Ellsworth Kelly, Agnes Martin ja teised. Tema kõige tuntumad kunstiteosed on ilmselt maalid ja skulptuurid, mis kujutavad suurte paksude tähtedega ja erksate värvidega sõna love. Kunstnik alustas selle motiivi kasutamist 1950. aastate keskel ning ühtlasi lõi ta teoseid numbritest. Seetõttu võib teda näha kui Ameerika kunstnikku, kes maalis märke. Indiana oli väga omapärase käekirjaga kunstnik, kelle looming on andnud suure panuse, et kirjasõna kui keskset elementi kunstis kasutatakse. PoCo muuseumis olev kunstiteos “Love rising” on pühendatud Martin Luther Kingile, kes samal aastal mõrvati.