Lulu

1982

Tom Wesselmann

Tom Wesselmann (1931-2004) was one of the leading pop artists in 1960s America. In his words, one of his missions in art was to make figurative art as exciting as abstract art. The artist dealt with classical themes in art such as nude, landscape and still life adding everyday objects and advertising ephemera. Wesselmann is acknowledged for the Great American Nude series (1961-1973), which blended together sensual female figures with references to art history and popular culture. Current piece “Lulu” (1982) can be seen as a part of Bedroom Paintings (1968 – 1983), where single body parts such as breast, hand etc have been put to focus.

Tom Wesselmann (1931-2004) oli Ameerika 1960. aastate üks juhtivaid popkunstnikke. Wesselmanni sõnul oli üks tema missioone kunstis teha figuratiivne kunst sama põnevaks kui abstraktne kunst. Kunstnik tegeles klassikaliste nähtustega kunstis nagu aktimaal, maastikumaal ja natüürmort lisades sinna igapäevaobjekte ning reklaamimaailma atribuute. Käesolevat Wesselmani teost “Lulu” (1982) võib näha kui osa nö magamistoa maaliseeriast (1968-1983), kus justkui suurendusklaasi all on fookusesse seatud erinevaid kehaosasid nagu näiteks rinda, kätt jne.