Lulu

1984/21st century

Tom Wesselmann

Tom Wesselmann (1931-2004) was one of the leading Pop artists in 1960s America. In his words, one of his missions in art was to make figurative art as exciting as abstract art. The artist dealt with classical themes in art such as nude, landscape and still life adding everyday objects and advertising ephemera. Lulu is a poster for Alan Berg’s opera of the same name. Wesselmann was influenced by Henri Matisse’s use of color, and the heroine’s gaze as a femme fatale is aptly alluring and disastrous.

Tom Wesselmann (1931-2004) oli Ameerika 1960. aastate üks juhtivaid popkunstnikke. Wesselmanni sõnul oli üks tema missioone kunstis teha figuratiivne kunst sama põnevaks kui abstraktne kunst. Kunstnik tegeles klassikaliste nähtustega kunstis nagu aktimaal, maastikumaal ja natüürmort lisades sinna igapäevaobjekte ning reklaamimaailma atribuute. “Lulu” näol on tegemist plakatiga Alan Bergi samanimelisele ooperile. Wesselmann oli mõjutatud Henri Matisse’i värvide kasutusest ning kangelanna kui femme fatale pilk on tabavalt ahvatlev ja hukatuslik.