The Treachery of Images

21st century

Rene Magritte (1898 – 1967) was a Belgian artist, whose iconic works include “The Treachery of Images” (1929) and “Son of a Man” (1964). In the context of the 21st century many world famous artworks are presented on everyday objects. In 1929 Magritte created an oil painting that depicts a pipe, under it one can read: this is not a pipe and the painting can be seen in Los Angeles County Museum of Art. It can be confusing at first, but when one thinks about it, one can’t stuff a representation of a pipe. In the case of a shopping bag, buying and using a textile bag is possible for many as a simple act of consuming. Alternatively, it can also show respect to art history. Just like pop art once used everyday objects, nowadays consumer society uses artworks.

Rene Magritte (1898 – 1967) oli Belgia päritolu sürrealismi kunstnik, kelle ikoonilised teosed on nii “The Treachery of Images” (1929) kui ka “Son of a Man” (1964). 21. sajandi kontekstis on paljud maailmakuulsad kunstiteosed esitletud igapäevaobjektidel. 1929. aastal lõi Magritte õlimaali, mis kujutab maalitud piipu ning mille all on kiri: see ei ole piip ning see asub Los Angelese maakonna kunstimuuseumis. Esialgu võib teos segadusse ajada, kuid kui sellele mõelda, siis maalitud piipu ei saa kasutada. Tekstiilist poekoti ostmist ja kasutamist saavad endale lubada paljud. Teise võimalusena võib poekott näidata ka austust kunstiajaloo vastu. Nii nagu popkunst oma algusaegadel kasutas igapäevaobjekte, nii kasutab tänapäeva tarbimisühiskond kunstiteoseid.