Norma

2023

Mall Nukke (b 1964) is an Estonian artist, who graduated from the Estonian Academy of Arts graphics department in 1992. The artist painted “Norma” specifically for the PoCo museum and it took her several months. As one looks closely, bits of newspaper can be seen, therefore we can talk about college as artists’ favourite techniques. Marilyn Monroe has been turned into an immortal icon via artworks. The newspaper pieces in Mall Nukke´s piece connect the fact that Andy Warhol used press images of Marilyn. Marilyn Monroe has been probably more well known via Warhol’s artworks, therefore Mall Nukke had to investigate her photos to try to find out the colour of her eyes. Using newspaper pieces also refers to the fact that the media turned Norma Jean Baker into Marilyn Monroe.

Mall Nukke (s 1964) on Eesti kunstnik, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna 1992. aastal. Kunstnik maalis “Norma” spetsiaalselt PoCo muuseumi jaoks ja selle valmimine võttis kuid aega. Kui teost lähedalt vaadata, siis on võimalik näha ajalehe tükikesi, seega saab rääkida kollaažist kui ühest kunstniku lemmiktehnikast. Marilyn Monroe on kunstiteoste kaudu muutunud surematuks ikooniks ning ajaleheväljalõiked seovad Mall Nukke teose ka faktiga, et Andy Warhol kasutas alusena Marilyni pressifotosid. Marilyn Monroe on ilmselt rohkem tuntud Andy Warholi teoste kaudu, seega Mall Nukke pidi uurima näitlejanna fotosid, et välja uurida tema tegelikku silmade värvi. Ajalehetükikeste kasutamine viitab ka asjaolule, et just meedia oli see, kes tegi Norma Jean Bakerist Marilyn Monroe.