Maximaalne vajalik

2020

Olesja Katšanovskaja-Münd

Olesja Katšanovskaja-Münd is an Estonian artist. She has a BA in Fine Arts from University of Tartu and MA in Art Pedagogy from Estonian Academy of Arts. Great deal of her art practice deals with identity topics and also social issues such as consumption, integration etc. Besides paintings she has created performances and installations. In 2021 her solo exhibition “Hetkes olemise jäljed” which investigated standing still from a feminist perspective took place in Tallinn Linnagalerii. Current artwork “Maximaalne vajalik” is connected to the pandemics and financial difficulties. In relation to the restrictions and savings the focus was on only the necessary. In the big picture one can see the everyday reflections of pop art as Maxima is one of Estonia’s supermarkets.

Olesja Katšanovskaja-Münd on Eesti kunstnik. Tal on kujutava kunsti bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist ja kunstipedagoogika magistrikraad Eesti Kunstiakadeemiast. Suur osa tema praktikast tegeleb identiteediküsimuste ja sotsiaalsete teemadega nagu tarbimine, integratsioon jne. Lisaks maalidele on ta loonud ka performanseid ja installatsioone. 2021. aastal toimus Tallinna Linnagaleriis tema isikunäitus “Hetkes olemise jäljed”, mis uuris paigalseisu feministlikust vaatepunktist. Käesolev kunstiteos “Maximaalne vajalik” on otseselt seotud pandeemiaga ning majanduslike raskustega. Seoses piirangute ja kokkuhoiuga oli fookuses ainult hädavajalik. Suures pildis võib näha aga popkunsti igapäevaseid peegeldusi kuna Maxima on üks Eesti poekette.