Rhetorical Question

2020

Menagerie

Iris Pokovec (b 1992) is a Slovenian artist. She graduated from the Academy of Fine Arts and Design at the University of Ljubljana in 2017 with a master’s degree. Menagerie is her artistic brand, which deals with topics of marketing slogans and consumerism in a fun way. All three artworks in the PoCo museum are part of the collection 12 Art Prints. “Rhetorical Question” asks the eternal question, when it comes to art and public space. Yet, there’s no answer and artists keep pushing the boarders of what art can be.

Iris Pokovec (s 1992) on Sloveenia kunstnik. 2017. aastal sai ta magistrikraadi ülikoolist Ljubljana Academy of Fine Arts and Design. Menagerie on tema kunstipärane bränd, mis tegeleb turunduse hüüdlausete ja tarbimise teemaga lõbusal viisil. Kõik kolm PoCo muuseumi teost on osa kollektsioonist 12 Art Prints. “Rhetorical Question” küsib igavese küsimuse, mis puudutab kunsti ja avalikku ruumi. Samas, ei ole sellele vastust ning kunstnikud nihutavad aina edasi piire, mis kunst olla saab.