Biokinetische Konsumrakete

1972

Hans-Jürgen Schult, known as HA Schult (b 1939) is a German artist, who is considered the pioneer of eco-art. He has created installations and happenings throughout his career and he has been using garbage as a material for his art. On one hand “Biokinetische Konsumrakete” refers to the fact that the artist was born at the time of the Second World War and on the other hand it talks about the consumerism society. In 1972 HA Schult also took part in documenta, which is a contemporary art exhibition which takes place every five years in Kassel, Germany.

Hans-Jürgen Schult (s 1939) on Saksa kunstnik, keda peetakse keskkonnakunsti pioneeriks. Ta on kogu oma karjääri jooksul loonud installatsioone ja häppeninge ning ta oma kasutanud prügi kui kunsti tegemise materjali. “Biokinetische Konsumrakete” viitab ühelt poolt sellele, et kunstnik sündis Teise maailmasõja aegses maailmas ning see jättis tema loomingule jälje ning teiselt poolt räägib see tarbimisühiskonnast. 1972. aastal osales HA Schult ka kaasaegse kunsti näitusel documenta, mis toimub iga viie aasta tagant Kasselis Saksamaal.