Ralph Lauren, Calvin Klein, and Rolex Skate Deck Variants

2018

Denial

Denial (b 1976) is a Canadian stencil and mural artist. His artist name comes from his first name Daniel, but the letters are mixed up to point out the denial in which the society oftentimes lives when it comes to politics, advertising and media messages. These works, skateboards, represent, first of all, pills that people can become addicted to. Secondly, they draw attention to people who become “addicted” to big brands and fashion. Thirdly, skateboards belong to the streets, so they fuse exclusive high-end brands and street style that is accessible to many. Street fashion has long been what inspires luxury brands, yet many crave luxury. The grass is always greener on the other side.

Denial (s 1976) on Kanada šablooni- ja seinamaali kunstnik. Tema kunstnikunimi tuleneb tema eesnimest Daniel, kuid tähed on segamini aetud, et juhtida tähelepanu sellele, millises eituses (inglise keeles denial) ühiskond tihtipeale elab, mis puudutab poliitikat, reklaamindust ja meedia edastatud sõnumeid. Antud teosed, rulad, esindavad esiteks tablette, millest inimesed sõltuvusse sattuda võivad. Teiseks juhivad nad tähelepanu inimestele, kes satuvad “sõltuvusse” suurtest brändidest ja moest. Kolmandaks, rulad kuuluvad tänavatele, seega sulatavad nad kokku eksklusiivsed tippbrändid ja tänavastiili, mis on paljudele kättesaadav. Tänavamood on juba ammu see, mis luksusbrände inspireerib, ometigi ihalevad paljud just luksuslikku. Muru on alati teisel pool rohelisem.