sündmus PoCos

PoCo ainulaadsed ruumid asuvad Rotermanni kvartalis, mis omaette on post-modernistlik kunstiteos, kus kokku sulandatud 19. sajandi tööstusarhitektuur ja tänapäevane klaaspindade pillerkaar.

Ja nüüd saab PoCos korraldada tõeliselt erilisi sündmuseid, seminare, vastuvõtte, pidusi, eratuure ja muud.

Korraldamist toetab meie asjatundlik meeskond.

MUUSEUMITUNNID

Osalejate arv: 10 kuni 30 õpilast + 2 saatvat õpetajat

Kestus: 60 kuni 90 minutit.

Muuseumitunni tasu 40€.

Pilet iga õpilase kohta 4€.

 

MINU ESIMENE POPKUNSTI MUUSEUM

Lasteaed (alates 5. eluaastast) + põhikooli I kooliaste + põhikooli II kooliaste 

 • Millega tegeleb popkunsti muuseum ja mis põhjustel seda külastada võiks

 • Õpime ja harjutame muuseumi etiketti

 • Tutvume pop- ja kaasaegsete kunstnike loominguga ning leiame ühiselt, mis on popkunstile iseloomulik

 • Kirjeldame teostel nähtut, jagame mõtted ja tundeid

 • Harjutame süvenemist, otsime detaile, sümboleid ja kujundeid 

 • Võrdleme teoseid, leiame erksaid värve ning kirjeldame nähtut numbrite ja geomeetriliste kujundite abil

 • Harjutame meeskonnatööd, oma arvamuse avaldamist ja aktiivset kuulamist

MÕISTA, MÕISTA…
MIS ON POP!? 

Lasteaed (alates 5. eluaastast) + põhikooli I kooliaste + põhikooli II kooliaste

 • Millega tegeleb popkunsti muuseum ja miks on kasulik seda külastada 

 • Kuidas ning miks muuseumis viisakalt käituma peab ja harjutame seda

 • Leiame vihjete abil kunstiteosed üles ja arendame oma tähelepanuoskust

 • Mõistatame seoses tähtede, värvide, numbrite ja kujunditega ning rikastame oma keelekasutust

 • Äratame teosed üles ja fantaseerime, mida nad räägiksid

 • Ajame kunstiteoste motiivide jälgi ja loome teoste vahel seoseid

 • Harjutame koostööoskust ja selget eneseväljendust

POPKUNSTI  A JA O

Põhikooli II kooliaste + põhikooli III kooliaste + gümnaasium 

 • Uurime läbi isikliku kogemuse, miks on kasulik popkunsti muuseumi külastada

 • Saame teada, mis on popkunst ning kuidas popkunsti teke on teise maailmasõja järgse tarbimisühiskonnaga seotud 

 • Tutvume popkunstnike Andy Warholi, Roy Lichtensteini, Yayoi Kusama ja Takashi Murakami loominguga

 • Avastame, mis rolli anonüümne tänavakunstnik Banksy kunstimaailmas mängib

 • Loome seoseid, leiame koos üles popkunsti juured ning harjutame kaasajal popkunsti märkamist

 • Saame aru, miks Eesti loomeinimeste tegevus oli Nõukogude Liidu koosseisus piiratud 

 • Arutleme, mida tähendab tuntus ja anonüümsus ning kumba ja miks õpilased eelistaksid

KUNST ON TÄNAVAL

Põhikooli III kooliaste + gümnaasium

 • Keskendume isikliku tähendusliku külastuskogemuse loomisele pop- ja kaasaegse kunsti muuseumis

 • Saame teada, kuidas Andy Warholist sai popkunsti isa ning kuidas popkunst kunstiajalugu muutis 

 • Avastame, millal ja kuidas tekkisid grafiti ja tänavakunst ning milline on nende olukord tänapäeval

 • Tutvume tuntud tänavakunstnike Banksy, Edward von Lõnguse, Keith Haringu, OBEY jt loominguga 

 • Räägime lahti mõisted: grafiti, tänavakunst, seinamaal ning sellega seonduva vabaduse ja piirangud 

 • Julgustame loomingulisust linnaruumis märkama ja suuname mõistma tänavakunsti ning seinamaalide rolli kaasajal

 • Arutleme selle üle, mis põhjustel on tänavakunst kolinud muuseumitesse

POPKUNSTI DIALOOGID 

Põhikooli III kooliaste + gümnaasium

 • Teadvustame muuseumikogemuste vajalikkust ja märkame selle isiklikku tähenduslikkust

 • Saame teada, kuidas popkunst tekkis ja mis rolli see kaasaja ühiskonnas mängib

 • Tutvume legendaarsete popkunstnike Andy Warholi, Roy Lichtensteini ja kaasaegsete kunstnike Mr Brainwashi ning tänavakunstniku Banksy loominguga

 • Arutleme teemadel, mida popkunst tõstatab: elu ja surm, vabadus, tolerantsus, võrdõiguslikkus

 • Arendame visuaalset kirjaoskust ja kriitilist mõtlemist “kuulates” koos popkunsti dialooge

 • Võrdleme Eesti ja välismaa kunstnike teoseid ning selgitame välja, miks läänemaailma kunstis 1960. aastatel aset leidnu Eestisse 1990. aastatel jõudis