Daydreaming With Machines

2023-...

Daily.xyz

A Daily.xyz weekly exhibition program at PoCo

In collaboration with the Fellowship daily.xyz, Euronics and Samsung PoCo museum presents the newest AI-generated video art. The viewers can witness how the artists around the world have used artificial intelligence to present their different themes, styles, tempo etc. Just like Man Ray’s artwork, iron with the nails glued to it seen in the first hall of the PoCo museum could have provoked different emotions hundred years ago, AI-generated art is so new, raw and redefining that it might evoke all sorts of emotions and reactions.

Regardless if the screen pulls one in and is mesmerizing or it pushes one back to more traditional art, the beauty lies in the journey to the unknown and unforeseen possibilities.Science fiction authors and surrealism artists have already pushed people’s imagination decades ago, but technology gives a new set of keys and multiple doors opening simultaneously. On one hand the human brain receives information from a familiar world, on the other hand, there’s a dissonance because something is slightly different or doesn’t seem right. Therefore it might help if one looks at it poetically and allows the imagination to go, after all, it is daydreaming with the machines.

“Daydreaming with Machines” is displayed on THE WALL by SAMSUNG. Installed by Euronics.

UNELUS MASINATEGA
Daily.xyz programm. Iga nädal uued teosed.

PoCo muuseum esitleb koostöös Fellowship daily.xyz-iga, Euronicsi ja Samsungiga uusimat tehisaruga loodud videokunsti. Vaatajad saavad olla tunnistajateks kuidas kunstnikud üle maailma on kasutanud tehisintellekti, et esitleda kunstis erinevaid teemasid, stiile, tempot jne. Just nagu Man Ray teos, triikraud selle põhjale liimitud naeltega, mida oli võimalik PoCo muuseumi esimeses saalis näha ning mis võis provotseerida erinevaid emotsioone sada aastat tagasi, on tehisaruga loodud kunst nii uus, toores ja ümber defineeriv, et see võib esile kutsuda kõiksuguseid emotsioone ja reaktsioone. Vaatamata sellele, kas ekraan tõmbab endasse ja lummab või hoopis tõukab tagasi traditsioonilisema kunsti poole, seisneb ilu selles teekonnas tundmatusse ja seninägematute võimaluste juurde.

Ulmekirjanikud ja sürrealismi kunstnikud on juba aastakümneid tagasi nihutanud inimeste kujutlusvõime piire, kuid tehnoloogia annab uue võtmekimbu ja paljud suletud uksed avanevad samaaegselt. Ühelt poolt saab inimese aju infot tuttava maailma kohta, teiselt poolt tekib dissonants, sest midagi on veidi teistmoodi või ei tundu õige. Sellest tulenevalt võib aidata, kui nähtut poeetiliselt vaadata ja lasta kujutlusvõimel rändama minna, lõppude lõpuks tegemist on masinatega unistamisel.

THE WALL  SAMSUNGilt paigaldatud koostöös Euronicsiga.