Untitled (Running Heart)

1984

Keith Haring

Keith Haring (1958-1990) was an American pop and street artist. Even though he died when he was only 31 due to the AIDS related complications, he left an enormous legacy behind. These days a lot of fast fashion brands like Sinsay, Reserved, Primark etc have collaborated with Keith Haring Foundation therefore one can see his creations on everyday items such as t-shirts and hoodies. Haring used his art to raise awareness about AIDS and drug abuse, at a time both were topics that weren’t really discussed publicly. He also wanted to show the importance of love in his art, therefore he used heart as a symbol.

Keith Haring (1958-1990) oli Ameerika pop- ja tänavakunstnik. Kuigi ta suri kõigest 31-aastaselt AIDSi tõttu tekkinud komplikatsioonide tõttu, siis jättis ta endast maha tohutu loomingulise pärandi. Kaasajal on paljud kiirmoe brändid nagu Sinsay, Reserved, Primark jne teinud koostööd Keith Haringu Fondiga, seega võib tema loomingut näha igapäevastel esemetel nagu t-särgid ja pusad. Haring kasutas oma kunsti, et tõsta teadlikkust AIDSist ja uimastite kuritarvitamisest, tollal oli tegemist teemadega, millest avalikult väga ei räägitud. Ühtlasi tahtis ta oma kunstis näidata armastuse olulisust, siit ka südame kui sümboli kasutamine.