Unustuste naine

2023

Keiti Vilms

Keiti Vilms (b 1983) is an Estonian magician of words, a pun artist and poet. In autumn 2023 she collaborated with the PoCo museum and her art of words was shown on the screens in the greenhouse on Rotermann square. The bench artwork was specifically created with the Nerostein company. In 2017 her “@keitivilms. Eesti esimene säutsukogumik” was published and in 2019 a collaboration “Poeetiliselt korrektne” with Contra, Mart Juur and Oliver Lomp. One needs to understand the Estonian language to appreciate her word play, but it can be said that changing one letter or adding it changes the whole meaning and context. Vilms is known as the säutsupääsuke, which refers to her tweets on Twitter, yet suitsupääsuke is a national bird of Estonia – chimney swallow. The text on the bench artwork reads Läbi tule. Ja jää. which means Come and stay, but without the punctuation it means through fire and ice. Sculptural bench artwork is also referring to American artist Jenny Holzer’s (b 1950) conceptual art, which is mainly using words.

Keiti Vilms (s 1983) on Eesti sõnavõlur, kalamburist ja luuletaja. 2023. aasta sügisel tegi ta koostööd PoCo muuseumiga ning tema sõnakunsti oli Rotermanni väljakul kasvuhoone ekraanidel kogeda võimalik. Pingi kunstiteos loodi spetsiaalselt koostöös firmaga Nerostein. 2017. aastal ilmus tema “@keitivilms. Eesti esimene säutsukogumik” ja 2019. aastal ilmus kalambuurikogu “Poeetiliselt korrektne” koos Contra, Mart Juure ja Oliver Lombiga. Eesti keele kõnelejad saavad hinnata tema sõnamänge, kus ühe tähe väljavahetamine või lisamine muudab täielikult öeldu tähendust ja konteksti. Vilms on tuntud kui säutsupääsuke ning tema ütlemistel saabki Twitteri säutsude kaudu silma peal hoida. Lisaks tähtede muutumisele on eesti keeles oluline roll ka kirjavahemärkidel ning tekstist “Läbi tule. Ja jää.” põletavast leegist ja sulanud veest saab hoopis tulemine ja jäämine. Skulptuurne pingi kunstiteos viitab ka Ameerika kunstniku Jenny Holzeri (s 1950) kontseptuaalsele kunstile, kus ta peamiselt sõnu kasutab.