Whaam! Dark

2021

Peter Stark

Peter Stark (b 1979) is a French born artist, whose childhood was filled with comics and superheroes. He has a diploma in visual communication and he works as an illustrator. His creative universe is much affected by pop art, comics and Roy Lichtenstein. References from popular culture are a conscious choice, but not just for making images recognizable, but to add irony and a touch of anarchy in his approach. For example Stark’s creative endeavors are embracing Coca-Cola bottles, Spiderman, Marilyn Monroe and Darth Vader. Peter Stark pays tribute to his role models and is also playfully interpreting famous artworks investigating the role of art in the contemporary world. Current artwork “Whaam! Dark” is another of his artworks based on one of his favourites, Roy Lichtenstein. Yet there is another layer, which is Star Wars movies.

Peter Stark (s 1979) on Prantsuse päritolu kunstnik, kelle lapsepõlv möödus koomiksite ja superkangelaste keskel. Tal on visuaalse kommunikatsiooni diplom ning ta töötab illustraatorina. Tema loominguline universum on äärmiselt mõjutatud popkunstist, koomiksitest ja Roy Lichtensteini teostest. Viited populaarsele kultuurile on kunstniku teadlik valik, kuid lisaks äratundmisrõõmule pakub kunstnik oma lähenemisega irooniat ja omaette annusena ka anarhiat. Näiteks on Starki looming oma haardesse võtnud nii Coca-Cola pudelid, Ämblikmehe, Marilyn Monroe kui ka Darth Vaderi. Peter Stark teeb oma loomingus enda eeskujudele kummarduse ning samas uurib ta tuntud teoseid mänglevalt tõlgendades kunsti rolli kaasaja maailmas. Antud kunstiteos “Whaam! Dark” on kunstniku järjekordne interpretatsioon tema suure lemmiku Roy Lichtensteini loomingu põhjal, kuid lisakihina on selles ka “Tähesõdade” filmid.