Whaam!

2021

Nick Smith

Nick Smith (b 1984) is a British artist who uses colour swatches to create his interpretations of famous artworks. His “Whaam!” is a remake of Roy Lichtenstein’s classic from 1963. The artwork can be seen as a double remake as Lichtenstein based his artwork on the comic book strip from DC Comics. Smith created the artwork for his 2020 solo exhibition Pioneers, where the audience could see his remakes of famous pieces in America’s art and culture using colour chips and word associations. Other artworks from the exhibition include pixelated versions of The Simpsons, half full and empty Coca-Cola bottles, Grant Wood’s “American Gothic” (1930), Andy Warhol’s “Flowers” (1964), Mark Rothko’s “White Center” (1950) etc. One needs distance to recognise and appreciate the remakes and closer look to wander in the field of abstract colourful squares and words that accompany them. In conclusion, the artist plays masterfully with the distance, firstly it is physically changing in between the viewer and the artwork and secondly the contact that can occur with the artwork and the artist.

Nick Smith (s 1984) on Briti kunstnik, kes kasutab oma loomingus värvikaarte, et teha kuulsatest kunstiteostest oma interpretatsioone. Tema “Whaam!” on Roy Lichtensteini ümber tehtud 1963. aasta klassik. Kunstiteost võib vaadelda kui topelt töötlust kuna Lichtensteini teos tugines DC Comics koomiksiajakirjal. Smith lõi oma teose oma 2020. aasta soolonäituse “Pioneers” jaoks, kus publik võis näha tema töötlusi kuulsatest teostest ja asjadest Ameerika kunstis ning kultuuris kasutades selleks värvikaarte ja sõnalisi seoseid. Mõned näited teistest näituse teostest on pikselversioonid Simpsonitest, pooltäis ja tühi Coca-Cola pudel, Grant Woodi “American Gothic” (1930), Andy Warholi “Flowers” (1964), Mark Rothko “White Center” (1950) jne. Vaatajal on vaja distantsi, et ära tunda ja hinnata Smithi töötlusi ning vaadata lähemalt, et sattuda abstraktsete värviliste ruutude maastikule, mida saadavad sõnad. Kokkuvõttes mängib kunstnik oskuslikult vahemaaga, esiteks muutuv distants, mis on füüsiliselt vaataja ja teose vahel ning teiseks kontakt, mis saab teose ja kunstnikuga tekkida.