Still Life With Liz

1992

Tom Wesselman

Tom Wesselmann (1931-2004) was one of the leading pop artists in 1960s America. In his words, one of his missions in art was to make figurative art as exciting as abstract art. The artist dealt with classical themes in art such as nude, landscape and still life adding everyday objects and advertising ephemera. Elizabeth Taylor (1932-2011) was a British born American actress, who became the highest paid movie star in the 1960s. Wesselmann uses the artwork which Andy Warhol created of the actress. Andy Warhol in turn had used the publicity photograph, which he modified. The decision to use Warhol’s interpretation shows how Warhol’s artworks had become part of everyday life. In the PoCo museum one can compare how different artists including Tom Wesselmann, Andro Kööp and Bambi have depicted the actress confirming the star cult in art.

Tom Wesselmann (1931-2004) oli 1960. aastate Ameerika üks juhtivaid popkunstnikke. Wesselmanni sõnul oli üks tema missioone kunstis teha figuratiivne kunst sama põnevaks kui abstraktne kunst. Kunstnik tegeles klassikaliste nähtustega kunstis nagu aktimaal, maastikumaal ja natüürmort. Elizabeth Taylor (1932-2011) oli Briti päritolu Ameerika näitlejanna, kes oli 1960. aastatel maailma kõige kõrgemini makstud filminäitlejanna. Wesselmann kasutab oma teoses Andy Warholi teost Elizabeth Taylorist. Warhol omakorda oli kasutanud näitleja reklaamfotot, mida ta töötles. Otsus tugineda Warholi interpretatsioonile Taylorist näitab seda, kuidas Warholi looming oli muutunud osaks igapäevast. PoCo muuseumis on võimalik võrrelda, kuidas erinevad kunstnikud sh Tom Wesselmann, Andro Kööp ja Bambi on näitlejat kujutanud kinnitades staarikultust kunstis.